Spolek OKO

OKO ZA OKO A SVĚT BUDE SLEPÝ

Magazín Oko

/ 2015 – 2018 … /

Magazín vycházel v letech 2015 – 2018 jako čtvrtletník. Od konce roku 2018 jde o občasník (Volební Oko 2018 a Mimořádné Oko 2019). Věnuje se různým komunálním tématům, sleduje různé kauzy (hazard, referendum, petice, kynologické cvičiště, kultura, poznávací vycházky, záhady a tajemno, školství atd). Ovlivnil i radniční Újezdský zpravodaj. Ten reagoval na náš časopis nejen obsahově, ale i provedením. Tak například formátem A4, papírem, zavedení tří sloupců, zarovnáním textu, úvodní stránkou s celou fotografií a svého času dokonce i zvolením stejné tiskárny.

reklama