Spolek OKO

OKO ZA OKO A SVĚT BUDE SLEPÝ

Rodina Spolku OKO

Vedení

Za spolek jedná a rozhoduje samostatně předseda spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
Celé vedení představuje rada spolku a nejvyšším orgánem je pak členská schůze, která volí vedení (radu) spolku.
Předsedu a místopředsedu volí rada spolku, radu volí členská schůze.

Členové

Členství je spojeno s odpovědností, hlasovacím právem na členských schůzích, placením členských příspěvků, atd. Člen může přímo promlouvat do činnosti spolku a dle jeho stanov navrhovat změny. Vstupné na akce spolku má zdarma. Členem je možné se stát po schválení radou spolku a vhodným předpokladem je být nejdříve registrovaným příznivcem.

Příznivci

Registrovaný příznivec má postavení podobné čestnému členství. Je zván na vybrané části jednání členské schůze, kde je projednávána (zpravidla budoucí) činnost a hlasem poradním ji může ovlivnit. Příspěvek (nikoliv členský příspěvek) na činnost spolku není povinný, ale vhodný. Příznivec má vstupné na spolkové akce snížené nebo zdarma a může se zapojit do činnosti spolku.

Diváci

Registrovaným divákem se stane každý vlastník e-mailové adresy, ze které nám přijde na e-mail spolekoko@seznam.cz oznámení, že chce být zaregistrován jako divák. Výhodou je, že nemusí sledovat naše akce a zpravidla jednou za měsíc obdrží e-mail s programem akcí na měsíc dopředu. K registraci lze také využít tento kontaktní formulář, ale pro zrušení registrace jej použít nelze.

Všichni z “Rodiny spolku OKO” jsou automaticky i diváky. Diváci jsou zatím vedeni jen podle e-mailových adres. Do budoucna ale připravujeme vznik “Klubu diváků” s určitými výhodami. Členem klubu se bude možné stát jen při spárování platného jména a příjmení s e-mailovou adresou.

Loading

POSLEDNÍ VLOŽENÉ PŘISPĚVKY NA ÚVODNÍ STRÁNKU