Spolek OKO

OKO ZA OKO A SVĚT BUDE SLEPÝ

Občané

Podporujeme a někdy i využíváme tři pilíře občanských svobod, jejichž prostřednictvím lze měnit okolní svět. Jde o: REFERENDUM – PETICI – KULATÝ STŮL (či obdobnou diskusní formu). Ale. Vždy je pro jejich použití nutné zvážit efektivitu, vhodnost a smysluplnost. Například v peticích mnohdy rozpoznáváme spíše zviditelňující aktivitu politiků, kteří už předem vědí, že petice je neúčinná, přesto ji uspořádají, aby se ukázali v hezkém, ale falešném, světle.

Přitom problém, na který poukazuje a vůči němuž protestuje, lze stejně tak řešit dotazy a vyjednáváním. Řekněme si upřímně. Politici u vesel si z petic většinou nic nedělají. Standardně je administrativně vypořádají a tím vesměs vše skončí. Se vším už máme zkušenost a taky jeden zásadní poznatek.

Bez spojení s politiky nelze prostřednictvím ani jednoho pilíře dosáhnout ničeho. Nejvyšší šanci má však sběr podpisů pro referendum, se kterým už se politici jen tak snadno nevypořádají. Ale také jde o mnohem náročnější a sofistikovaný proces. Spolek OKO to má naštěstí vyřešené tak, že současný předseda spolku (P. Duchek) je též dlouholetým členem místního zastupitelstva za Patrioty ČR. Takže to prolínání z občanského světa do politického je plynulé. 

Reklama

REFERENDUM

(za zachování zdravotního střediska)

Referendum ve volebním roce 2018 bylo přesně tím prolínáním, kdy jej “vymyslel” p. Duchek na základě informací, které měl jako zastupitel za Patrioty, ale organizoval ho Spolek OKO (spojení spolku alespoň s jedním zástupcem jakékoliv politické kandidátky v zastupitelstvu je nevyhnutelné). Takto jsme tedy o tom informovali občany:

Zmocněncem přípravného výboru k vyhlášení referenda je Petr Duchek, člen Spolku OKO, ale současně také zastupitel MČ Praha 21 za Patrioty ČR.

Aby neexistovaly k referendu dvě webové stránky, díky čemuž by mohlo dojít k šíření různých informací, Spolek OKO se rozhodl vyhovět přání pana zmocněnce, aby k referendu existovala pouze jedna webová stránka, a to ta, kterou pan zmocněnec využívá jako zastupitel. Proto zde uvádíme jen odkaz na příslušnou stránku k referendu.

Jde o pragmatické rozhodnutí, protože jen ke zmocněnci bude ve věci referenda směřovat veškerá korespondence a pan zastupitel má v určitých záležitostech vyšší přístup k informacím.

Spolek OKO děkuje za pochopení takového rozhodnutí

Referendum nakonec vyhlášeno nebylo, díky opakovanému odmítání politickým vedením radnice, které mělo dvě vyjádření advokátní kanceláře, že vyhlášení nic nebrání (o kterých jsme nevěděli). Natahovalo ale čas, až jsme se ve velmi komplikovaném závěru a rozhodování dostali do časové tísně a museli jsme risknout jednu z variant dalšího postupu, jinak bylo jasné, že referendum už nepůjde vyhlásit (musí se stihnout v jednom volebním období vyhlášení i konání).

Současně jsme ještě kalkulovali s vyhlášením referenda na mimořádném jednání zastupitelstva v červenci, na které jsme doručili znalecký posudek, že lze rekonstrukci realizovat i za provozu střediska.

Bohužel koaliční většina ani na druhý pokus referendum neschválila, ba co víc, ona jej hlasováním odmítla vůbec zařadit do programu jednání zastupitelstva. Až na jednu drobnou poznámku však nenajdete v zápisech z jednání záznam o hlasování. A nikde nenajdete také videozáznam z tohoto jednání (ten se nám však později podařilo získat, byť kvalita záznamu je natolik nízká, že na něm sotva rozpoznáte zastupitele, občany vůbec). Už se holt blížily volby…

 • Přesto byla tato mise úspěšná. Sběr podpisů pro referendum byl nejen největším, jaký se na Praze 21 doposud sesbíral, ale způsobil i doposud známé největší pnutí ve společnosti, což přimělo “obecní” radu k couvnutí a středisko nezrušila resp. nepřesunula.
 • Snad všechny volební strany si následně problematiku zdravotního střediska zařadily do volebního programu. To bylo zásadní pro další osud zdravotního střediska.
 • Naše aktivita splnila účel, středisko bylo zachráněno.

Podobně nakonec skončilo neschválení vyhlášení referenda za nulovou toleranci hazardu (usnesení v roce 2014, Patrioti, zast. Duchek, ještě před vznikem spolku), ale přetavené až v roce 2019 v usnesení, kterým Patrioti její “vyhlášení” prosadili.

Jak vidíte, někdy je také potřeba být trpělivý a ne vždy je nezbytně nutné dosáhnout přímo vyhlášení.

PETICE

Petice je nejslabším nástrojem k dosažení nějaké změny. Můžete v ní sice svobodně a občansky “beztrestně” vyjádřit názor, ale politici nemají žádnou povinnost se peticí řídit. Proto více věříme v referenda, politiky v zastupitelstvu nebo ve vyjednávání. Pár příkladů:

  1. Jako starší příklad můžeme uvést Petici za návrat autobusové linky č. 109 do Újezda nad Lesy (2012), kterou organizoval p. Duchek, p. Lameš aj. I zde bylo sesbíráno v krátkém čase hodně podpisů, ale magistrát se peticí neřídil. I když později linku zkušebně na 3 měsíce vrátil, avšak s negativním vyhodnocením pro návrat. Mezitím byly totiž posíleny vlakové linky S1 a S7 a lidé se naučili jezdit jinudy. Změna návyků trvá víc než 3 měsíce a když bylo předem jasné, že jde jen o test, ne o návrat linky, těžko to mohlo dopadnout jinak. Bus byl ale v nasazených špičkách plný.
  2. Podobně dopadla (byla vzata na vědomí) petice (2018) lékařů proti zrušení, resp. přestěhování zdravotního střediska. Právě až sběr podpisů pro referendum přiměl politiky k zachování střediska na sídlišti.
  3. Nebo vzpoměňme na nedávnou petici (2021) proti odvolání ředitelky Masarykovy základní školy z funkce. Byla radnicí standarně zpracována a vzata na vědomí. Šanci na rehabilitaci ředitelce ale nedala. Naopak jednání Patriotů s p. starostou jí šanci otevřela, ale ona ji nevyužila. Dnes vše nasvědčuje tomu, že důvodem byla její stranická příslušnost. Politika však do školy nepatří…   
  4. A smutnou ukázkou zbytečného nadužívání petice (pro zviditelnění nebo z neznalosti) je ta za ranní vlak. To, co řešila petice, šlo stejně a mnohem rychleji vyřešit dotazem na firmu Ropid. Což p. Duchek učinil.

Zajímavá byla ale: “Petice proti prodeji pozemků ve vlastnictví MČ Praha 21 firmě Ideal Lux.

První verzi znění petice jsme dokonce sepsali, následně došlo k úpravě. Tuto petici podporoval i spolek ÚnL – Krajina pro život a měla částečnou politickou podporu v zastupitelstvu. Bylo by ale bláhové a klamavé tvrdit, že petice způsobila, že Praha 21 pozemky neprodala a koupila budovu, která na nich stála. Ale jako podpůrná přivedla veřejnost na jednání zastupitelstva a masivně ji podpořil náš Magazín Oko, který o kauze informoval. Více najdete na stránce Patriotů zde. 

Kolem nákupu je sice pořád pár nevyjasněných okolností, ale i zde je třeba říci, že naše aktivita splnila účel, pozemky prodány nebyly.

Podporovali jsme také petici za zachování kynologického cvičiště, ale moc velký efekt neměla. Byla to celkově dost náročná a konfliktní kauza s relativně dobrým koncem. Nevratné škody na vztazích však zanechala. V kauze totiž sehrál zásadní roli tzv. “Kulatý stůl”.

KULATÝ STŮL

Pokud je kultura účastníků na dobré úrovni, dá se leccos dojednat. My jsme se účastnili například stolu ke kynologickému cvičišti. Na něm bylo domluveno pokračování v jednání a celá kauza mohla běžet smírnou cestou. Ve známé kauze se tak nestalo, ale záznam z kulatého stolu alespoň usvědčil politiky z nedodržení veřejně daného slibu.

Více ke kauze a zkrácený zvukový záznam z legendárního kulatého stolu najdete zde (samostatné video je zde vpravo dole).

Reklama

Loading

POSLEDNÍ VLOŽENÉ PŘISPĚVKY NA ÚVODNÍ STRÁNKU