Spolek OKO

OKO ZA OKO A SVĚT BUDE SLEPÝ

O vzniku života

/ 2. 11. 2017 od 18:00 /

Pavla Kábrta jsme se rozhodli zařadit do projektu “Hvězdy v Újezdě” dodatečně – in memoriam. Původně jsme se věnovali hlavně jeho přednášce u nás a nevzali v úvahu, že jde o dlouholetého a nejaktivnějšího propagátora kreacionismu v ČSSR, ČSFR a ČR. Věnoval se mu přes 50 let a začal s ním tedy už v dobách minulého režimu. A dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval, v jeho šíření nepřestal.

Pavel Kábrt

∗ 22. března 1949, Praha

† 14. září 2021, Praha

Za “dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu” mu Český klub skeptiků Sisyfos v roce 2010 udělil cenu “Bludný balvan”. Na tu dnes mnozí nahlížejí právě opačně, než se komitét skeptiků při jejím udělování domnívá.

I když jsme se všemi tezemi pana Kábrta nebyli všichni vždy v souladu, dali jsme mu prostor publikovat články v našem Magazínu Oko. Minimálně pro tříbení názorů.

Přednáška byla poslední v jeho životě, protože v té době už ze zdravotních důvodů nepřednášel a uskutečnila se jen na základě osobní známosti s p. Duchkem.

Co je však mediálně hojně přehlíženo, že vedle šíření kreacionismu se p. Kábrt stejně intenzivně věnoval službě bližnímu, kdy nezištně pomáhal lidem v nouzi, na ulici apod. Bral je k sobě domů, nechal je vyspat, dostali najíst, dal jim i klíče od svého příbytku… Tím jim dával šanci vrátit se do života a nutno říci, že v mnohých případech lidem nejen pomohl, ale nejspíše svým počínáním a vírou i zachránil život.

Tak vypadalo Pavlovo spojení teorie a praxe, v němž byl příkladně výjimečný. Hvězda nemusí být vždy populární umělec, slavný sportovec, (nezodpovědně) riskující odvážlivec apod.

Nebylo ani překvapením, že po sametové revoluci našel své pracovní uplatnění u Armády spásy. 

ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY

ČLÁNKY Z JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL MAGAZÍNU OKO

Články byly po dohodě s panem Kábrtem redakčně mírně upravovány, aby více zapadaly do rubriky magazínu “ZÁHADY, TAJEMNO, VÍRA”. Poslední článek v magazínu č. 14 už pro vážné zdravotní problémy p. Kábrta sepsal p. Duchek po domluvě s členy redakce na základě předcházejích mailů a hovorů s Pavlem.

Reklama

Loading

POSLEDNÍ VLOŽENÉ PŘISPĚVKY NA ÚVODNÍ STRÁNKU