Prohlášení Spolku OKO

Zmocněncem přípravného výboru k vyhlášení referenda je Petr Duchek, člen Spolku OKO, ale současně také zastupitel MČ Praha 21 za Patrioty ČR. 

Aby neexistovaly k referendu dvě webové stránky, díky čemuž by mohlo dojít k šíření různých informací, Spolek OKO se rozhodl vyhovět přání pana zmocněnce, aby k referendu existovala pouze jedna webová stránka, a to ta, kterou pan zmocněnec využívá jako zastupitel. Proto zde uvádíme jen odkaz na příslušnou stránku. 

Jde o pragmatické rozhodnutí, protože ke zmocněnci bude ve věci referenda směřovat veškerá korespondence a pan zastupitel má v určitých záležitostech vyšší přístup k informacím.

                                                                                                                     Spolek OKO děkuje za pochopení takového rozhodnutí.


Jak je uvedeno pod prohlášením přípravného výboru, které jsem přečetl na prosincovém zastupitelstvu a bylo otištěno v prosincovém Magazínu OKO č. 12, naše aktivita za vyhlášení referenda není namířena proti jakémukoliv typu zdravotnického zařízení na Blatově v bývalé budově továrny Ideal Lux. Naopak. Chceme rozšířit dostupnost zdravotnické péče v celém Újezdě, nikoliv jen přesouvat … 

Vážení občané,

prosím, nevnímejte referendum jako konflikt občanů ze sídliště Rohožník a z Blatova, ale naopak jako příležitost táhnout za jeden provaz.

Tak jako „rohožničtí“ mohou podpořit vybudování zdravotnického zařízení na Blatově, "blatovští" zase mohou podpořit zachování a rekonstrukci zdravotního střediska na Rohožníku. Velikost Újezda nad Lesy je více než dostatečná pro široký rozvoj zdravotních služeb.

Navíc to není tak dávno, kdy byly především blatovským občanům utajovány informace v kauze Ideal Lux. Dnes pro změnu nejsou zveřejňovány informace především pro rohožnické občany v kauze zdravotního střediska. A proč? Odpověď je jednoduchá. V obou případech je problém v politickém vedení naší městské části, které občany svým jednáním nezodpovědně rozděluje.

Nenechte se proto vtáhnout do této hloupé politiky s kdoví jakými zájmy a svojí účastí v akci „referendum“ ukažte špatným politikům a jejich chybným rozhodnutím navzdory též schopnost široké a vzájemné občanské spolupráce i podpory. Děkuji.

                                                                                                                                          Petr Duchek                                                                                                                                             zmocněnec přípravného výboru