•  

Spolek OKO

Vážení přátelé,

vítáme Vás na webových stránkách Spolku OKO. Začnu zcela netradičně. Pan starosta Růžička již jednou veřejně prezentoval svůj názor na naší skupinu. „Vysedáváním a klábosením po hospodách prý nic pro naše spoluobčany Újezda neuděláme“.
A právě zájem o veřejné dění v naší městské části, sestavení zvláštní koalice po volbách, některá vyjádření našich zastupitelů k našim spoluobčanům, názorové politické kotrmelce některých zastupitelů, vzájemná politická osočování, neřešení palčivých problémů v obci, atd. atd. Když se k tomu navíc přidala arogance moci, nebylo k myšlence založit nějaký ten spolek, třeba u toho piva, daleko. A tak pane starosto, Spolek OKO opravdu vznikl u sklenice piva v Galerii Kollmanka.

Hned na začátku musím také předeslat, že Spolek OKO je spolkem nezávislým na politických stranách a hnutích a je otevřený všem, kterým není život v Újezdě nad Lesy lhostejný.

Spolek OKO chce a také bude kritický ke všem nešvarům v naší městské části, chce být ale současně také konstruktivní, bude se chtít spolupodílet na řešení problémů a bude chtít přispět ke zkvalitnění životních podmínek v naší městské části a jeho okolí. Naše činnost se bude zaměřovat především na podporu, propagaci a uskutečňování sportovních, volnočasových, kulturních a společenských aktivit jak pro členy spolku, tak i pro veřejnost a jiné spolky. V naší městské části je registrováno cca 50 spolků či občanských sdružení. Přesto, že asi většina členů ostatních spolků žije v Újezdě nad Lesy a organizují činnost pro svoje spoluobčany Újezda, tak spolu nijak úzce nespolupracují, tak to vidím já, možná se mílím, ale já to tak prostě cítím. 

Všichni jsme občany Újezda, všichni snad chceme bydlet v kulturní a společenské obci, tak proč se tak neděje? Proto naše činnost spolku bude směřovat i na spolupráci s ostatními spolky. Nechceme být některým zájmově a názorově blízkým spolkům konkurencí, chceme být jejich partnery.

Rádi bychom také byli rovnocenným partnerem obecního úřadu. Již jsme několikrát nabídli spolupráci a jsme pro spolupráci připraveni, ale bohužel zatím nevidím ze strany úřadu velkou vůli spolupracovat s naším spolkem. Možná je to tím, že jsme hodně kritičtí, ale pluralita názorů je přece základ demokracie.

A jak se nám naše cíle budou dařit plnit? Bude ve veliké míře záležet i na Vás, jak nás a naši činnost spolku budete chtít vnímat, zda se budete chtít aktivně účastnit našich projektů, zda nás budete chtít jakoukoliv formou podporovat, zda v naší činnosti uvidíte smysl, zda s námi budete chtít komunikovat, zda se k nám budete chtít přidat a hlavně, jestli nám budete chtít věřit. Já osobně potom věřím, že se nám společně s Vaší pomocí podaří splnit naše cíle.

Předem děkujeme všem spoluobčanům za podporu, vážíme si Vás.

Jan Veselý