Novinka v Újezdě - Večer operních árií

V úterý 19. května zažil Újezd mimořádně krásnou novinku - večer operních árií.

Zdejší podnikatelé sdružení kolem časopisu OKO pozvali do divadelního sálu Masarykovy ZŠ dva špičkové pěvce s klavírním doprovodem a úspěch, který sklidili, jasně prokázal neoprávněnost vžitého názoru, že občané nemají zájem o náročné umění. Naopak!

V áriích a duetech zazněly skladby Smetanovy, Dvořákovy, Pucciniho, Verdiho atd. v podání člena Státní opery pana Tomáše Černého a paní Anety Černé, za vynikajícího klavírního doprovodu pana Davida Švece, dirigenta Státní opery. V jeho sólovém provedení jsme mohli doslova vychutnat krásnou Dvořákovu, Lisztovu a Brahmsovu hudbu.
Jednotlivé písně odměňovali posluchači upřímným a nadšeným potleskem. Nakonec si stejně vynutili několikeré přídavky.
Je pro mě potěšitelné, že příjemné pocity prožívali i účinkující při besedě s posluchači jak při koncertě, tak i při malém pohoštění, které připravili pořadatelé. 

Věřím, že recitál položil základy k další tradici interpretace tzv. vážné hudby v Újezdě.

Milé ocenění nám těsně s uzávěrkou Magazínu OKO zaslal pan dr. Miloš Schmidt, divák recitálu.